Slide background

Privacy Statement

Vrouwenkoor Et Cetera houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens, mailadressen en bankrekeningnummers worden uitsluitend geregistreerd ten behoeve van de (financiële) administratie en de onderlinge communicatie binnen het koor.

De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Persoonlijke gegevens zijn te allen tijde via het bestuur op te vragen.

Het bestuur Van Et Cetera behoudt zich het recht voor om genoemde policy te allen tijde te wijzigen.